Notice: Only variables should be assigned by reference in D:\www\smart-regions-northe\www\plugins\system\hiddenlogin\hiddenlogin.php on line 22 Notice: Only variables should be assigned by reference in D:\www\smart-regions-northe\www\plugins\system\hiddenlogin\hiddenlogin.php on line 23 Shaping the Future of Smart Regions North - Sensor City
Warning: Declaration of getcaptchaTab::getDisplayRegistration($tab, $user, $ui) should be compatible with cbTabHandler::getDisplayRegistration($tab, $user, $ui, $postdata) in D:\www\smart-regions-northe\www\components\com_comprofiler\plugin\user\plug_cbcaptcha\cb.captcha.php on line 0

afbeelding1 smal

Verslag eindevent Sensor City Mobility
Het consortium Sensor City Mobility en de Gemeente Assen, als onderdeel van het project Smart Regions North, belegden donderdag 17 april het eindevent van het mobiliteitsexperiment van het consortium. Het experiment  werd de afgelopen jaren gehouden. De deelnemende partijen maakten gebruik van het aangelegde sensornetwerk in Assen. Ze onderzochten hoe je met behulp van het sensornetwerk en in car technieken de automobilist van een persoonlijk reisadvies kunt voorzien. Dat reisadvies kan bijvoorbeeld ook inhouden dat de automobilist het advies krijgt om de stad met de auto te mijden en over te stappen op het openbaar vervoer. Tijdens het eindevent, gehouden in Hotel Assen, werden de resultaten gepresenteerd.

Waarom heeft de gemeente Assen zich aangesloten bij het eindevent? De partijen die deelnemen aan het project Smart Regions North, hebben ieder toegezegd de organisatie van een workshop op zich te nemen. Ieder zijn zij verantwoordelijk voor de adoptie van een van de thema’s waar Smart Regions North zich op richt. Assen verbond zich aan het thema Mobiliteit en zag in het eindevent van Sensor City Mobility een goede aanleiding om zaken te combineren. Zeker tegen de achtergrond van de subsidievoorwaarden die voor het EDR-project Smart Regions North gelden. Immers een van die voorwaarden zegt dat er bij de uitvoering van het project een nadrukkelijke relatie moet bestaan tussen stad en het omliggende gebied.

afbeelding2 smal

De ervaringen die in Assen rond het experiment zijn opgedaan, kunnen ook gebruikt worden in de stedelijke agglomeraties van Groningen, Oldenburg en Bremen, de steden die naast Assen deelnemen in het project. Gezamenlijk delen de steden dat dagelijks vele duizenden mensen tussen hun huis en hun werk in de stad op en neer pendelen. Persoonlijke reisadviezen kunnen er toe bijdragen dat woonwerk-verkeer met minder congestie verloopt. Het eindevent was ook bedoeld om te attenderen op de mogelijkheden die Sensor City als Living Lab biedt. Een living lab waarbij de gehele stad dienst doet als proeftuin voor producten die kunnen uitgroeien tot oplossingen voor typisch stedelijke problemen als mobiliteit, veiligheid of water.

Tijdens het eindevent werden tal van workshops gehouden die in het teken stonden van de resultaten van het experiment. Een van de inleiders was Matthias Brücke van Automotive Nord om vooral het grensoverschrijdende karakter van het mobiliteitsprobleem onder de aandacht te brengen, evenals de mogelijkheid om het netwerk van Sensor City te gebruiken voor het testen en valideren van producten. De gemeente Assen heeft tal van lokale en regionale bestuurders, ambtenaren uit omliggende gemeenten en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties voor het eindevent uitgenodigd om hen te interesseren voor het thema mobiliteit. Ook de deelnemers binnen het project Smart Regions North kregen een invitatie voor het eindevent.

Afsluitend: wij hebben geprobeerd aandacht te vragen voor de resultaten van het experiment. Dat hebben we gedaan in de overtuiging dat elke stedelijke regio problemen ondervindt om de enorme hoeveelheid verkeer tijdens de drukke uren goed over de bestaande stedelijke infrastructuur te leiden. Nieuwe technieken in combinatie met bijvoorbeeld apps kunnen daarbij behulpzaam zijn. Dat geldt niet alleen voor Assen, maar ook voor de steden Groningen, Oldenburg en Bremen.

afbeelding3

 

 

smart region north logo small